Jsou M&M's zakázané v Evropě? Pravda a mýty kolem oblíbených cukrovinek

publikoval: Drahoslava Vranová | z 8 července 2024 Jsou M&M's zakázané v Evropě? Pravda a mýty kolem oblíbených cukrovinek

V poslední době se na sociálních médiích šíří zvěsti, že oblíbené sladkosti M&M's byly zakázány v několika evropských zemích. Tyto spekulace rozproudily debaty mezi konzumenty, kteří se ptají, co se stalo s jejich oblíbenými bonbóny.

Pojďme se podívat blíže na historii M&M's, důvody těchto zákazů a do jaké míry jsou tyto informace pravdivé. Pokud jste se někdy zajímali o to, co je to pravda a co mýtus ohledně M&M's v Evropě, tento článek pro vás odhalí všechny informace.

Historie M&M's

M&M's, které jsou nyní jednou z nejoblíbenějších sladkostí na světě, mají kořeny sahající až do druhé světové války. Poprvé byly představeny v roce 1941, kdy Forest Mars Sr. a Bruce Murrie, syn zakladatele Hershey's, zahájili jejich výrobu. Název M&M's pochází právě z jejich příjmení. Původním záměrem bylo vytvořit cukrovinku, která by vydržela i ve vysokých teplotách a byla snadno přepravitelná, aby sloužila vojákům během války.

První verze M&M's byla potažena čokoládovým obalem, který chránil vnitřní čokoládu před rozpuštěním. O tyto sladkosti byl mezi vojáky obrovský zájem a díky této oblibě si M&M's rychle získaly popularitu i mezi civilním obyvatelstvem po válce. V roce 1950 byly do výroby přidány barevné cukrové potahy a od té doby se M&M's staly známými svými jasnými barvami a širokým výběrem příchutí.

Společnost Mars Inc. se rozhodla každý M&M opatřit písmenem „M“ v roce 1950, což se stalo ikonickým znakem tétom produkty. Brzy po svém uvedení se stávaly stále oblíbenějšími a rozšířily se do různých koutů světa. V roce 1980 začala výroba M&M's i mimo USA, kdy byla otevřena továrna v Nizozemsku, aby pokryla rostoucí poptávku v Evropě.

Jedním z největších historických milníků pro M&M's bylo zavedení postaviček reprezentujících jednotlivé barvy bonbónů v roce 1995. Tyto postavičky se rychle staly součástí populární kultury a pomohly M&M's získat si ještě větší pozornost. Postavičky M&M's se často objevují v reklamách, na sběratelských předmětech a dokonce i v tematických obchodech.

Pavel Benda, odborník na historii sladkostí, jednou řekl: „M&M's jsou dokonalým příkladem, jak se jednoduchý nápad může vyvinout v celosvětový fenomén. Díky své autenticitě a neustálým inovacím si získaly srdce milionů lidí po celém světě.“

M&M's byly také průkopníkem ve změnách složení, aby vyhovovaly novým trendům a požadavkům spotřebitelů. V roce 2016 například společnost Mars Inc. oznámila, že plánuje odstranit umělá barviva ze svých produktů, včetně M&M's, aby poskytla zdravější alternativy. Tato změna byla velmi dobře přijata veřejností.

Celkově historie M&M's je skutečně fascinující. Začalo to jako praktický způsob, jak zajistit sladkost pro vojáky, a vyvinulo se to do jedné z nejpopulárnějších cukrovinek na světě. S každou dekádou M&M's našly nové způsoby, jak se přizpůsobit a inovovat, což je klíčový důvod jejich trvalého úspěchu.

Důvody potenciálních zákazů

Existuje několik důvodů, proč by se M&M's mohly stát terčem zákazů v Evropě. První důvod je spojen s barvivy, která se používají v těchto bonbónech. Některá z barviv, jako je E102 (tartrazin) a E110 (žluť SY), byla v minulosti spojována s hyperaktivitou u dětí a alergickými reakcemi. Z tohoto důvodu byly některé z těchto složek zakázány nebo přísně regulovány ve státech jako Norsko a Rakousko.

Druhým důvodem je obava z geneticky modifikovaných organismů (GMO), které mohou být používány v některých přísadách v M&M's. Evropská unie má velmi přísné předpisy týkající se GMO a potraviny obsahující tyto složky musí být jasně označeny. Některé země mohou mít ještě přísnější místní regulace, což může vést k rozhodnutí o zákazu těchto produktů na jejich území.

Jiným důvodem může být vysoký obsah cukru a nezdravé tuky, které mohou přispívat k obezitě a dalším zdravotním problémům. V boji proti obezitě se některé země, jako například Velká Británie a Francie, rozhodly uplatňovat přísnější pravidla na výrobky obsahující vysoké množství cukru a tuku.

Důležitým faktorem může být také otázka udržitelného a etického zemědělství. V posledních letech se stále více lidí zajímá o to, odkud jejich potraviny pocházejí a jaké jsou ekologické a etické standardy jejich výroby. Produkty, které nesplňují tyto standardy, mohou čelit spotřebitelskému bojkotu nebo regulačním omezením.

Podle nedávného průzkumu veřejného mínění v Německu, více než 60 % spotřebitelů uvedlo, že by raději nekoupili výrobky obsahující kontroverzní složky nebo ty, které nesplňují ekologické a etické normy.

"Lidé chtějí vědět, co jedí, a tlak na potravinářský průmysl je obrovský," říká Maria Schmidt, specialistka na potravinovou regulaci.

Nutno podotknout, že žádný všeobecný zákaz na M&M's v celé Evropě nebyl dosud zaveden. Opatření se liší od země k zemi a často závisí na místních předpisech a spotřebitelských preferencích. Přesto jsou důvody k potenciálním zákazům M&M's závažné a odrážejí širší trend směrem k zdravějším a transparentnějším potravinám na evropském trhu.

Barevné složky a jejich vliv na zdraví

Barevné složky a jejich vliv na zdraví

Jedním z největších důvodů, proč se začaly šířit zvěsti o zákazu M&M's v Evropě, jsou barevné složky používané při jejich výrobě. M&M's, známé svými jasnými a živými barvami, obsahují různé potravinářské barviva. Tyto barviva jsou často předmětem zkoumání z hlediska jejich bezpečnosti a vlivu na lidské zdraví. Některé z nich jsou umělé, a právě ty vyvolávají nejvíce kontroverzí.

Nejčastěji používanými barvivy v M&M's jsou E100 (kurkumin), E120 (košenila), E133 (brilantní modř FCF) a E171 (oxid titaničitý). V Evropě bylo zaznamenáno několik případů, kdy byla některá z těchto barviv spojována s alergickými reakcemi nebo nežádoucími účinky na zdraví, zejména u dětí. Výzkumy ukazují, že některé z těchto barviv mohou mít vliv na hyperaktivitu a pozornost u dětí, což vedlo k tomu, že některé země zpřísnily regulace a požadují jasné označení na obalech potravin.

Například v roce 2010 zahájila Evropská unie iniciativu známou jako 'Colours Regulation', která zavádí přísnější normy pro označování potravin obsahujících určitá syntetická barviva. Pokud produkt obsahuje některé z těchto barviv, musí být na jeho obalu uvedeno varování: 'Může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí'. Tento krok vedl k tomu, že někteří výrobci buď změnili složení svých produktů, nebo se rozhodli některé výrobky v určitých oblastech přestat prodávat.

„Evropská unie klade velký důraz na ochranu zdraví spotřebitelů, zejména dětí. Proto jsou zavedena přísná pravidla ohledně používání určitých potravinářských barviv,“ vysvětluje Dr. Petra Novotná, odbornice na potravinářskou bezpečnost.

Další významný faktor představuje E171 (oxid titaničitý). Tento komponent je používán jako bílá barva a je velmi rozšířený v různých potravinách. V roce 2021 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) prohlásil, že oxid titaničitý nelze považovat za bezpečný z důvodu jeho potenciální genotoxicity, což znamená, že by mohl poškodit genetický materiál v buňkách. Na základě tohoto varování bylo rozhodnuto o postupném zákazu použití tohoto barviva v potravinách v celé Evropské unii do roku 2024.

Barvivo Název Možné účinky
E100 Kurkumin Obvykle bezpečné
E120 Košenila Alergické reakce
E133 Brilantní modř FCF Hyperaktivita
E171 Oxid titaničitý Genotoxicita

Pro spotřebitele, kterým záleží na složení potravin, je důležité pečlivě číst etikety a být si vědom toho, jaké složky produkty obsahují. Pokud máte obavy ohledně potenciálních vedlejších účinků těchto barviv, existuje mnoho alternativ, které neobsahují umělé barviva nebo používají přírodní složky.

Regulace potravin v různých evropských zemích

Regulace potravin se v jednotlivých evropských zemích liší v závislosti na legislativě a přístupu k veřejnému zdraví. Evropská unie má jednotnou potravinářskou legislativu, ale i tak existují mírné rozdíly napříč členskými státy. Hlavním orgánem zodpovědným za bezpečnost potravin v EU je Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Tento úřad pravidelně kontroluje a hodnotí rizika spojená s potravinami a jejich složkami.

Jednou z hlavních otázek okolo M&M's je použití potravinářských barviv. Tato barviva jsou některými experty vnímána jako potenciálně nebezpečná. Například konzervační látky a umělé barviva, jako je E102 (tartrazin) a E129 (allura red), byly spojovány s různými zdravotními problémy. V roce 2007 provedla Velká Británie studií, která zjistila, že některá umělá barviva mohou přispívat k hyperaktivitě u dětí.

Na základě těchto zjištění přijala Evropská unie regulační opatření, která vyžadují, aby výrobci potravin obsahující tato barviva uváděli upozornění na obalech. V některých zemích, jako jsou Švédsko a Norsko, byly umělé barviva dočasně zakázány v určitých produktech, včetně cukrovinek. Cílem těchto opatření je minimalizovat konzumaci potenciálně škodlivých látek obyvatelstvem, zejména dětmi.

Komentář jednoho z odborníků na toto téma: "Kontrola a regulace potravinářských výrobků je nezbytná pro ochranu zdraví spotřebitelů. Je důležité neustále přezkoumávat a aktualizovat legislativu na základě nejnovějších vědeckých poznatků," říká Dr. Martina Černá, odbornice na potravinářskou chemii.

Důraz na bezpečnost potravin se liší i mezi evropskými zeměmi mimo EU. Například ve Švýcarsku jsou regulace velmi přísné a mnohé látky použité v potravinářském průmyslu musí projít důkladným testováním. V Rusku je situace odlišná, kde regulace mohou být méně přísné v porovnání s EU. Zde může docházet k používání složek, které by byly v zemích EU zakázány.

Je tedy patrné, že regulace potravin v Evropě je komplexní záležitostí. Každá země může mít specifické požadavky a legislativu, která ovlivňuje nejen výrobce, ale i spotřebitele. Ochrana veřejného zdraví zůstává hlavním cílem těchto regulací, ale výsledkem jsou různé přístupy a opatření. Pokud tedy cestujete nebo žijete v různých částech Evropy, je užitečné být si vědom rozdílů v regulacích, které mohou ovlivnit dostupnost a složení oblíbených potravin, jako jsou M&M's.

Alternativy k M&M's na evropském trhu

Alternativy k M&M's na evropském trhu

Když dojde na hledání alternativ k M&M's, evropský trh nabízí různé možnosti. Existuje mnoho značek a produktů, které mohou uspokojit touhu po sladkém a zároveň splňovat přísné evropské regulace týkající se potravinářských barviv a přísad.

Jednou z oblíbených alternativ jsou čokoládové bonbóny Smarties, které vyrábí společnost Nestlé. Tyto bonbóny jsou velmi podobné M&M's, ale obsahují přírodní barviva místo syntetických. Smarties mají dlouhou historii v Evropě a díky svému závazku k použití ekologických surovin získaly popularitu mezi rodiči dbajícími o zdraví svých dětí.

"Smarties používají pouze přírodní barviva od roku 2006, což je pro nás důležitý krok ke zdravějším a bezpečnějším sladkostem," říká mluvčí společnosti Nestlé.

Další alternativou je značka Skittles, která nabízí ovocné bonbóny s podobnou texturou jako M&M's. Skittles jsou známé svými jasnými barvami a výraznými chutěmi. I když nejsou čokoládové, stále poskytují sladký zážitek pro ty, kdo hledají něco jiného, ale přesto známého a chutného.

Pro ty, kteří preferují ekologické a bio produkty, existuje značka ChocoChoco, která se specializuje na výrobu čokoládových bonbónů bez umělých přísad. ChocoChoco nabízí různé příchutě a tvary, což je činí atraktivními pro širokou škálu zákazníků. Tito bonbóny jsou nejen chutné, ale také šetrnější k životnímu prostředí.

Evropský trh také hostí lokální výrobce, kteří nabízejí regionální speciality. Například v Německu je oblíbenou značkou Schoko Buttons, které jsou známé svou vysokou kvalitou čokolády a jednoduchým složením. V Itálii můžete narazit na Confetti, sladkosti pokryté cukrem, které se používají hlavně při oslavách a svatbách. Tyto regionální delikatesy poskytují jedinečný zážitek a často mají hlubokou kulturní historii.

A konečně, některé obchody a cukrárny vyrábějí vlastní verze bonbónů podobných M&M's. Místní cukráři často experimentují s novými příchutěmi a barvami, a mohou nabídnout jedinečné produkty, které nejsou dostupné mainstreamově. Takto máte možnost podpořit lokální ekonomiku a zároveň objevovat nové chutě.

Jaký je skutečný stav zákazu M&M's?

Když se podíváme na téma zákazu M&M's v Evropě, musíme si položit otázku, zda tyto informace nejsou pouhé fámy. Pravda je taková, že v některých zemích Evropy byly M&M's opravdu předmětem diskusí kvůli obsahu určitých přísad, které jsou považovány za potenciálně škodlivé.

Například v roce 2016 Evropská unie zpřísnila pravidla týkající se umělých barviv v potravinách. Některá z těchto barviv, jako je například azorubin, byla spojována s hyperaktivitou u dětí a jiné zdravotní problémy. M&M's používá různé druhy barviv, a proto se ocitly pod drobnohledem. Nicméně, to neznamená, že byly plošně zakázány.

"Spotřebitelé by měli být informováni o tom, co jejich potraviny obsahují, a proto bylo rozhodnuto přidat varování na obaly produktů, které obsahují umělá barviva," uvedla Evropská komise ve svém prohlášení z roku 2016.

V praxi to znamená, že výrobci jako Mars, kteří produkují M&M's, museli přizpůsobit složení svých produktů tak, aby odpovídali evropským předpisům. Toto přizpůsobení často zahrnuje nahrazování umělých barviv přírodnějšími variantami, jako jsou výtažky z červené řepy nebo kurkumy. Přesto je důležité říci, že M&M's nejsou ve většině evropských zemí zakázány, ale bylo nutné upravit jejich složení.

Dalším důvodem, proč se objevují zprávy o zákazu M&M's, může být lokální interpretace evropských zákonů. Některé země mohou mít přísnější normy než jiné. Například Norsko a Rakousko mají přísnější pravidla ohledně používání určitých potravinářských aditiv. To znamená, že i když nejsou M&M's zakázány v celé Evropě, mohou být omezeny v některých státech.

Je rovněž důležité poukázat na to, že informace o zákazu M&M's jsou často přehnané a zkreslené médii nebo veřejností. Prodej těchto cukrovinek nadále roste v mnoha zemích a jejich popularita se nijak nesnížila. Aktuální data ukazují, že M&M's jsou stále jednou z nejprodávanějších značek sladkostí v Evropě.

Podíváme-li se na situaci podrobněji, zjistíme, že hlavní problematiku představují barviva a některé další komponenty. Lidé, kteří mají obavy o svoje zdraví, mohou toto sledovat a volit alternativní produkty bez umělých přísad. Na druhou stranu, evropské regulace jsou zaměřeny právě na to, aby ochrana spotřebitelů byla co nejvyšší.

Stručně řečeno, M&M's nejsou v Evropě plošně zakázány, ačkoliv některé ingredience v nich obsažené spustily diskuse a regulace. Výrobci tedy museli přizpůsobit své produkty tak, aby splňovaly předpisy. M&M's se sice mohou zdát být problémem, pokud bychom věřili všemu, co se dočteme na internetu, ale realita je mnohem složitější a přísné evropské standardy jsou garantem bezpečnosti těchto produktů.